Lukiolaisen Ilmasto.nyt

Mitä jokaisen lukiolaisen pitää tietää ilmastonmuutoksesta? Lukiolaisen Ilmasto.nyt on ilmastonmuutoksen peruskurssi jokaiselle lukiolaiselle. Kurssi pohjautuu korkeakoulujen suosittuun Ilmasto.nyt-materiaaliin, joka on tuotu lukiotasolle.

Kurssin oppimistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija – osaa tarkastella ilmastonmuutosta ilmiönä eri näkökulmista sekä etsiä ilmastohaasteisiin ratkaisuja eri lähtökohdista – pohtia omaa asemaansa suhteessa ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen ja ymmärtää ilmastonmuutoskeskustelua ja sen herättämiä tunteita – osaa tarkastella kriittisesti eri näkökulmia, tietolähteitä ja ratkaisuehdotuksia ilmastonmuutokseen.

Kurssin taso: Lukio

Vaadittavat ennakkotiedot: Ei esitietovaatimuksia Kurssin laajuus: 2 opintopistettä

Saatavilla olevat kielet: FIN

Tekijät: Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto.

Kurssi korkeakoulujen opinto-ohjelmissa: Oulun yliopisto (kurssikoodi ay766383A) ja Helsingin yliopisto (kurssikoodi FYS4027)

Linkki oppimiateriaaliin: https://digicampus.fi/course/view.php?id=511