Klimat.nu

Vad bör var och en veta om klimatförändringen? Klimat-nu är en kurs om grunderna i klimatsystemet, dess förändring och följderna av förändringen, samt begränsning av klimatförändringen och anpassning till den. 

Läromål för kursen: 

Målet är att då studeranden avlagt kursen kan hen

  • granska klimatförändringen från olika perspektiv och skapa samband mellan dessa, samt leta lösningar till klimatförändringen mångsidigt. 
  • reflektera sin egen roll i klimatförändringen och tillämpa det hen lärt sig i sin egen branch 
  • observera kritiskt olika perspektiv, lösningar, informationskällor och diskussion kring klimatförändringen 
     

Kursens nivå: kandidat 

Förkunskaper: Krävs ej 

Omfattning: 2-5 studiepoäng 

Tillgängliga språk: FIN & ENG & SWE 

Kursen är skapad av Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och yrkeshögskolan Metropolia. Kursen har producerats med finansiering från jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.  

Kursen i högskolornas utbildningsprogram: (se Ilmasto.nyt / Climate.now).