Project Description

Ilmasto.nyt

Mitä jokaisen pitää tietää ilmastonmuutoksesta? Ilmasto-nyt on kurssi ilmastojärjestelmän perusteista, sen muutoksesta ja muutoksen vaikutuksista, kuinka hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen.

Kurssin oppimistavoitteet:

Tavoitteena on, että kokonaisuuden opiskeltuaan opiskelija osaa

  • katsoa ilmastonmuutosta monesta eri näkökulmasta ja luoda yhteyksiä näiden välille sekä etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti.
  • reflektoida omaa rooliaan ilmastonmuutoksessa ja soveltaa oppimaansa om
  • tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.

Kurssin vaativuustaso: Kandi

Vaadittavat ennakkotiedot: Ei esitietovaatimuksia

Laajuus: 2-5 opintopistettä

Saatavilla olevat kielet: FIN & ENG

Tekijät: Helsingin yliopistp, LUT-yliopisto, Aalto-yliopisto and Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kurssi on tuotettu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitra rahoituksella.

Lue lisää: www.ilmastonyt.fi

Kurssi korkeakoulujen opinto-ohjelmissa: Katso http://www.ilmastonyt.fi/opiskelemaan.html

Linkki oppimateriaaliin: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=26