Ilmasto.nyt

Mitä jokaisen pitää tietää ilmastonmuutoksesta? Ilmasto-nyt on kurssi ilmastojärjestelmän perusteista, sen muutoksesta ja muutoksen vaikutuksista, kuinka hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen.

Kurssin oppimistavoitteet:

Tavoitteena on, että kokonaisuuden opiskeltuaan opiskelija osaa

  • katsoa ilmastonmuutosta monesta eri näkökulmasta ja luoda yhteyksiä näiden välille sekä etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti.
  • reflektoida omaa rooliaan ilmastonmuutoksessa ja soveltaa oppimaansa om
  • tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.

Kurssin vaativuustaso: Kandi

Vaadittavat ennakkotiedot: Ei esitietovaatimuksia

Laajuus: 2-5 opintopistettä

Saatavilla olevat kielet: FIN & ENG & SWE

Tekijät: Helsingin yliopisto, LUT-yliopisto, Aalto-yliopisto and Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kurssi on tuotettu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitra rahoituksella.

Kurssi korkeakoulujen opinto-ohjelmissa: Helsingin yliopisto (kurssikoodi ATM302), Hämeen ammattikorkeakoulu (kurssikoodi KK00BW09), Itä-Suomen yliopisto (kurssikoodi 3352703), Jyväskylän yliopisto (kurssikoodi BENA4036 ja CEMY5120), LUT-yliopisto (kurssikoodi BH60A5900 ja BH60A2601), Oulun yliopisto (kurssikoodi 766383A), Savonia ammattikorkeakoulu (kurssikoodi JD00BA30-3001), Tampereen yliopisto (kurssikoodi FYS-3300), Turun ammattikorkeakoulu (kurssikoodi TE00BT85) ja Turun yliopisto (kurssikoodi MAAN6570).

Oppimateriaali (FIN): https://digicampus.fi/course/view.php?id=3549