Biodiversiteetti.nyt

Biodiversiteetti.nyt-kurssi on monitieteinen ja sopii kaikille luonnonmonimuotoisuuteen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille. Se on maisteritason kurssi, mutta se ei vaadi aiempaa osaamista biologista. Kurssi korostaa oman toiminnan ja osallistumisen tärkeyttä luontokadon pysäyttämisessä kannustamalla ihmisiä ajattelemaan biodiversiteettiä eri alojen näkökulmista ja oppimaan, miten itse voi olla osa ratkaisua.

Biodiversiteetti.nyt on tehty Biodiversiteettikoulutusverkoston, Climate Universityn ja Una Europa -allianssin yhteistyönä. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sitra, Nordplus ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) ovat rahoittaneet kurssia. Kurssia on jatkokehitetty Itä-Suomen yliopiston Biodiversiteetti nyt -hankkeessa Jotpa-rahoituksella.

Biodiversiteetti.nyt-kurssilla opiskelijat oppivat syitä käynnissä olevalle biodiversiteettikriisille sekä sen vaikutuksista luonnolle, ihmisyhteiskunnalle ja omalle elämälle.

Kurssin aikana esitellään erilaisia lähestymistapoja luonnonmonimuotoisuuden ymmärtämiseen, ja opiskelijat pääsevät tutustumaan monitieteelliseen tutkimukseen biodiversiteetin teemoista. Opiskelijat oppivat erilaisia lähestymistapoja ja työkaluja biodiversiteetin suojelemiseksi, lisäämiseksi ja ympäristön kestävän käytön edistämiseksi. Heitä kannustetaan tutkimaan omaa yhteyttään luontoon sekä siihen liittyviä erilaisia arvoja.

Laajan tutkijayhteisön tuottamat videot ja vuorovaikutteiset oppimateriaalit havainnollistavat biodiversiteettikriisiä, sen vaikutuksia ja mahdollisia ratkaisuja. Lukumateriaalit tarjoavat syvempää ymmärrystä, ja erilaiset harjoitukset auttavat laajentamaan ymmärrystä biodiversiteetistä eri näkökulmista.

Tervetuloa oppimaan!

Kurssin oppimistavoitteet ovat:

  • tunnistaa syitä jatkuvalle biodiversiteettikriisille ja sen vaikutuksia ihmisyhteiskuntaan sekä omaan elämään
  • tutkia omaa yhteyttä luontoon sekä siihen liittyviin moninaisiin arvoihin.
  • tunnistaa erilaisia lähestymistapoja ja työkaluja biodiversiteetin suojelemiseksi, lisäämiseksi ja ympäristön kestävän käytön edistämiseksi
  • soveltaa näitä kysymyksiä omaan opiskeluunsa/työhönsä ja oppia, miten voi omassa elämässään olla osa ratkaisua.

Kurssin taso: Maisteri

Edellytykset: Ei edellytyksiä

Laajuus: 2 op

Saatavilla olevat kielet: FIN

Tekijät: Biodiversiteetti.nyt on kurssi, jonka ovat tehneet Biodiversity Education Network, Climate University ja Una Europa -yliopistoallianssi. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sitra ja Nordplus ovat rahoittaneet kurssia. Kurssia on kehitetty Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoituksella Biodiversiteetti nyt -hankkeessa.

Missä opiskella: Itä-Suomen yliopisto (kurssikoodi LY00CK72)

Kurssimateriaali (FIN): https://digicampus.fi/course/view.php?id=4683